Kaip apskaičiuoti stataus trikampio kraštinę?

Author:

Kaip apskaičiuoti stačiojo trikampio kraštinę – paprastas būdas

Kad suprastume, kaip apskaičiuoti stačiojo trikampio kraštinę, turime šiek tiek sužinoti apie trikampius. Trikampis – tai daugiakampė, turinti tris taškus: po vieną kiekviename kampe ir vieną priešingoje viršūnėje. Kiekvienas taškas turi kampą, atitinkantį skirtingą kampo matą laipsniais. Norėdami daugiau sužinoti apie trikampius, skaitykite skyrių Kaip sužinoti, ar mano trikampis yra stačiakampis, ar užblokuotas? Trikampis, kurio trys kampai lygūs 60 laipsnių, vadinamas “60 laipsnių trikampiu”; trikampis, kurio trys kampai lygūs 90 laipsnių, vadinamas “90 laipsnių” trikampiu ir t. t. Kaip apskaičiuoti stataus trikampio kraštinę? Daugumoje situacijų bet kurio trikampio kampą galite nustatyti tiesiog pažvelgę į jį iš viršaus. Tačiau jei bandote išsiaiškinti, kiek stačiojo trikampio kraštinių turi stačiakampis, apie trikampius reikia žinoti daugiau. Štai kur mūsų ankstesnis patarimas! Pažiūrėkime, kaip apskaičiuoti stačiojo trikampio kraštinę – paprastas būdas.

Kaip apskaičiuoti stataus trikampio kraštinę?
Kaip apskaičiuoti stataus trikampio kraštinę?

Kokia yra stačiojo trikampio kraštinė?

Iš pirmo žvilgsnio galite pamanyti, kad stačiojo trikampio kraštinė yra hipotenzės – ilgesnės kojos – ilgis. Tačiau taip nėra, nes stačiakampis turi ir trumpesnę koją – trumpesnę kraštinę. Stačiojo trikampio trumpesnės kojos ilgis yra -1, o ilgesnės – 1. Hipotenzės ilgis yra 2, o tai reiškia, kad priešingos hipotenzės kraštinės ilgis yra 2, taigi bendras visų trijų kraštinių ilgis yra 2 + 1 = 3.

Stačiojo trikampio hipotezė

Stačiojo trikampio hipotezė teigia, kad visų trijų stačiojo trikampio kraštinių ilgiai yra lygūs. Kaip apskaičiuoti stataus trikampio kraštinę? Šią hipotezę galime iškelti keliais būdais, bet lengviausia ją iškelti taip: jei a ir b yra trumpesnės ir ilgesnės kraštinės ilgiai, tai a = b. Tai vienintelis būdas iškelti šią hipotezę, nes viskas, kas išplaukia iš šio teiginio, išplaukia savaime.

Pitagoro elementoriaus teoremos

Pitagoro teorema teigia, kad bet kurio stačiojo trikampio ilgio kvadratas yra lygus kitų dviejų kraštinių kvadratų sumai. Panagrinėkime pavyzdį. Trumpesniosios kraštinės ilgis yra a, o ilgosios kraštinės ilgis yra b. Trumpesniosios kraštinės kvadratas yra a + b, o ilgosios kraštinės kvadratas yra a b. Kaip apskaičiuoti stataus trikampio kraštinę? Dabar, jei leistume r = b/a, tada r2 = ab ir gautume Pitagoro teoremą, užrašytą šiek tiek paprasčiau: r2 = ab + b.

Kas yra neigiamo skaičiaus kvadratinė šaknis?

Neigiamo skaičiaus kvadratinė šaknis yra tiesiog neigiamas skaičius, kurį padalijus iš teigiamo skaičiaus gaunamas jo kvadratas. Pavyzdžiui, kvadratinė šaknis iš -4 yra 4, o kvadratinė šaknis iš 2 yra 8. Ką daryti, jei imame kvadratinę šaknį iš skaičiaus, kuris nėra teigiamas skaičius? Neigiamo skaičiaus kvadratinę šaknį gali būti sunku įsivaizduoti, todėl panagrinėkime pavyzdį. Kvadratinė šaknis iš -9 yra 3, tad kas, jei imsime kvadratinę šaknį iš -9? Pasirodo, kad -9 kvadratinė šaknis yra -3.

Kaip rasti neigiamo skaičiaus kvadratinę šaknį?

Neigiamo skaičiaus kvadratinę šaknį galima rasti pasinaudojus Pitagoro teorema ir padalijus hipotenzę iš trumpesnės kojos. Kaip apskaičiuoti stataus trikampio kraštinę? Pavyzdžiui, kvadratinė šaknis iš -9 yra hipotenzės ilgis, todėl trumpesnės kojos ilgis yra kvadratinė šaknis iš -9. Dabar, jei paimsime šio skaičiaus kvadratinę šaknį ir įrašysime ją į skaičiaus kvadratinės šaknies formulę, gausime skaičių, kuris yra gana artimas kvadratinei šakniai iš dalijamo skaičiaus.

Truputis trigonometrijos praktikos

Dabar, kai jau turime trumpą apžvalgą, kaip apskaičiuoti stačiojo trikampio kraštinę, pažvelkime, kaip tai praktiškai atlikti. Kaip pavyzdį įsivaizduokite, kad statote namą. Jums reikia durų, kurios atsidarytų į išorę, todėl išpjaunate durų staktą ir kedro skiedrų stogą. Toliau reikia lango, kuris žiūrėtų į išorę, todėl išpjaunate lango rėmą ir stiklą. Turėdami šias detales, dabar galite įgyvendinti savo svajonę pastatyti namą, kuris atrodo kaip laivas arba tvirtovė.

Kokia yra stačiojo trikampio kraštinių kvadratų suma?

Stačiojo trikampio kraštinių kvadratų sumos kvadratinė šaknis taip pat vadinama trikampio plotu ir paprastai užrašoma kaip A. Norėdami rasti trikampio plotą, turime žinoti dviejų kraštinių kvadratų sumą. Kaip apskaičiuoti stataus trikampio kraštinę? Norėdami rasti trikampio dviejų kraštinių kvadratų sumą, pirmiausia turime rasti trumpesnės kraštinės ilgį. Kadangi ilgesnioji kraštinė yra lygiagreti trumpesniajai, tai trumpesnės kraštinės ilgis yra tik trumpesnės kraštinės ilgis. Tada reikia sudėti ilgesnių kraštinių ilgius ir rasti bendrą trikampio ilgį.

Kaip apskaičiuoti stataus trikampio kraštinę?

Stačiojo trikampio kraštinė yra trumpesnės kraštinės ilgis. Stačiojo trikampio trumpesnės kojos ilgis yra -1, o ilgesnės kojos ilgis yra 1. Hipotenzės ilgis yra 2, o tai reiškia, kad priešingos hipotenzės kraštinės ilgis yra 2, taigi bendras visų trijų kraštinių ilgis yra 2 + 1 = 3. Kaip apskaičiuoti stataus trikampio kraštinę? Šiame straipsnyje pateiktas paprastas stačiojo trikampio kraštinių skaičiavimo metodas. Dabar jau žinote, kaip apskaičiuoti stačiojo trikampio kraštinę, ir ateityje galėsite pasinaudoti šia informacija kurdami geresnius trikampius!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *