NUO KO PRIKLAUSO GRUNTO TYRIMŲ KAINA?

Author:

Nors statybų klientai dažnai domisi grunto tyrimų kaina, svarbiau suprasti, kad nuo šių tyrimų kokybės priklauso statinio patikimumas ir ilgaamžiškumas. Atliekant grunto tyrimus, vertinamos grunto savybės, statinio dydis ir sudėtingumas. Šie duomenys naudojami projektuojant pamatus ir užtikrinant, kad statinys būtų saugus ir atitiktų visus keliamus reikalavimus.

Geotechninė kategorija parodo, kiek detalių tyrimų reikia statiniui, atsižvelgiant į jo dydį, sudėtingumą ir grunto savybes. Yra trys kategorijos: nuo paprastos (1 kategorija) iki sudėtingos (3 kategorija). Pavyzdžiui, 1 kategorijos statiniams, pavyzdžiui, mažoms pavėsinėms ar garažams, gali pakakti paprastų gręžinių, o didesniems ar sudėtingesnės konstrukcijos statiniams, esantiems sudėtingo reljefo vietovėse, reikės išsamesnių tyrimų, tokių kaip grunto zonduojamieji tyrimai ar geofiziniai tyrimai.

Kodėl svarbūs grunto tyrimai?

  • Taupo jūsų pinigus ilgesnėje perspektyvoje: Leidžia išvengti brangių remontų ar statinio griovimo ateityje dėl netinkamai įvertintų gruntų savybių.
  • Užtikrina saugų ir patikimą statinį: Padeda suprojektuoti tvirtus pamatus, kurie atlaikys statinio svorį ir aplinkos poveikį.
  • Sumažina statybų riziką: Leidžia iš anksto numatyti galimas problemas su gruntu ir imtis atitinkamų sprendimų.

Investicija į grunto tyrimus yra nedidelė palyginti su bendra statybų kaina, tačiau ji gali sutaupyti daug pinigų ir užtikrinti ramų miegą ateityje.

Statinio sudėtingumo įvertinimas:

  • Reljefo ypatumai: Įvertinamas reljefo genetinių tipų skaičius, technogeniniai pokyčiai (pylimai, iškasos), nuolydžio laipsnis, neigiamos formos (erozinės, termokarstinės), atstumas iki šlaitų.
  • Geologinės savybės: Įvertinamas podirvio sluoksnis, gruntų tipai, sluoksnių skaičius, sluoksniuotumas.
  • Hidrogeologinės savybės: Nustatomas gruntinio vandens gylis, lygio kitimas, vandeningojo sluoksnio išplitimas, vandens laidumas.
  • Geodinaminės savybės: Vertinamas seismingumas, karstiniai reiškiniai, nuošliaužos, deformacijos.

Geologinės sąlygos ir objekto vieta. Geologinės sąlygos apima visus parametrus, reikalingus statybai, aplinkos poveikio vertinimui ir apsaugos priemonių parinkimui. Objekto vieta taip pat lemia tyrimų apimtį ir sudėtingumą.

Grunto tyrimo darbų apimtis. Tyrimų apimtį nustato projektuotojas ir tyrėjas, vadovaudamiesi Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011. Tyrimai gali apimti gręžinius, zondavimą, geofizinius tyrimus ir laboratorinius tyrimus.

Geologinių tyrimų etapai:

  1. Užduoties apibrėžimas: Projekto vadovas pažymi statinio vietą, suformuoja užduotį ir perduoda ją užsakovui.
  2. Lauko ir laboratoriniai darbai: Atliekami geologiniai tyrimai sklype, paimami grunto mėginiai laboratoriniams tyrimams.
  3. Ataskaitos parengimas ir registravimas: Sudaroma techniškai išsami ataskaita ir registruojama Lietuvos geologijos tarnyboje.

Grunto tyrimų kainos nustatymas:

Kaina priklauso nuo statinio sudėtingumo, geologinių sąlygų, tyrimų apimties ir kitų veiksnių.

Norite sužinoti tikslią kainą?

Susisiekite su Klaipėdos statybos kompanija Tel.: +370 6 865 3020 El. paštas: [email protected]

Klaipėdos statybos kompanija, licencijuota įmonė, aukščiausios kokybės standartai, patogus ir patikimas aptarnavimas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *