CPK 754 straipsnis

Author:

CPK 754 straipsnis: teisės supratimo pagrindai

Civilinio proceso kodekso 754 straipsnis pavadintas “Įstatymo supratimo pagrindai”, tačiau jis taip pat naudojamas kaip bendra frazė, skirta visiems kitiems įstatymams, kurie gali būti suprantami daugiau nei vienu būdu. Nors 754 straipsnis nėra atskiras straipsnis, o egzistuoja kaip Civilinio proceso kodekso ketvirtosios antraštinės dalies dalis, jame yra keli įstatymai, kurie paprastai vadinami “teisės supratimo pagrindais”. Kinijos teisinėje praktikoje šie statutai buvo bendrai vadinami 754 straipsniu, nes visi jie prasideda šia fraze originalioje formuluotėje. Teisės supratimo pagrindai paprastai skirstomi į tris kategorijas: terminai ir frazės su keliomis reikšmėmis; įstatymai su neaiškiomis arba dvejopomis reikšmėmis; ir įstatymai, skirti konkrečioms byloms, kuriuos teisėjai turi aiškinti papildomai.

CPK 754 straipsnis

754 straipsnyje vartojami kinų kalbos žodžiai

Straipsnyje vartojamas žodis “terminai”, kuris gali reikšti tiek “žodžius”, tiek “frazes”. Terminas “žodžiai” reiškia pavienius žodžius, o “frazės” reiškia žodžius, kurie yra sujungti į frazes. Straipsnyje taip pat vartojamas žodis “reikšmė”. Terminas “reikšmė” turi kelias reikšmes. Toliau straipsnyje vartojamas žodis “įstatymai”, kuris gali reikšti bet kurią iš toliau išvardytų reikšmių: Terminas “konkretūs atvejai” reiškia atvejus, kurie nėra bendri.

Painiojantys terminai su keliomis reikšmėmis

Terminas “nesumokėti mokesčiai” gali reikšti dvi skirtingas situacijas. Terminas “testamentas” gali reikšti dvi skirtingas situacijas. Sąvoka “įstatymas” gali reikšti bet kurią iš šių situacijų: Terminas “turi” gali reikšti dvi skirtingas situacijas.

Painūs įstatai su neaiškia arba dvejopa reikšme

Terminas “ieškinys” gali reikšti dvi skirtingas situacijas. Terminas “skola” gali reikšti dvi skirtingas situacijas. Terminas “priėmimas” gali reikšti dvi skirtingas situacijas. Sąvoka “sąskaita faktūra” gali reikšti dvi skirtingas situacijas. Sąvoka “kreditorius” gali reikšti dvi skirtingas situacijas. Terminas “atsakovas” gali reikšti dvi skirtingas situacijas. Terminas “vykdymas” gali reikšti dvi skirtingas situacijas.

CPK 754 straipsnis

Įstatymai, kuriuos teisėjams reikia papildomai aiškinti

Terminas “civilinė teisė” gali reikšti dvi skirtingas situacijas. Terminas “šeimos teisė” gali reikšti dvi skirtingas situacijas. Sąvoka “administracinė teisė” gali reikšti dvi skirtingas situacijas. Sąvoka “baudžiamoji teisė” gali reikšti dvi skirtingas situacijas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *