Kaip išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savininkui priklausančių patalpų?

Author:

Kaip išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savininko patalpų

Fizinis asmuo arba įmonė turi išregistruoti savo juridinį asmenį iš savininko patalpų. Tai reiškia, kad reikia pašalinti savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir kitą identifikuojančią informaciją iš įrašų, susijusių su tuo konkrečiu subjektu. Pavyzdžiui, įmonė turi išregistruoti iš savo pavadinimo. Tas pats pasakytina ir apie korporaciją arba asociaciją be juridinio asmens teisių. Individualios įmonės savininkui to daryti nereikia; jis gali ir toliau naudoti tą patį el. pašto adresą ir gatvės adresą kaip ir anksčiau. Tačiau jei pasikeičia įmonės teisinė forma arba ji susijungia su kita įmone, naujasis subjektas taip pat turės išsiregistruoti. Kai kuriais atvejais gali tekti net išregistruoti įmonę iš savo patalpų, kad ją būtų galima paskelbti “užsienio” įmone. Taip yra tuo atveju, jei negyvenate Suomijoje ir turėtumėte tai padaryti, kad galėtumėte ten vykdyti savo verslą.

Ką turėtų daryti išregistruota bendrovė?

Išregistruota bendrovė nebėra bendrovė, todėl ji neturi jokio ryšio su anksčiau tose pačiose patalpose veikusia bendrove. Kaip išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savininkui priklausančių patalpų? Kai bendrovė išregistruojama iš savininkų registro, ji nebėra ta pati bendrovė ir nebegali naudotis jokiomis teisėmis ir pareigomis, kurias galėjo turėti bendrovė, kuriai atstovavo konkreti teisinė forma, turėta išregistravimo metu. Patartina kuo greičiau informuoti atitinkamas institucijas apie savininko pasikeitimą, kad naujasis savininkas galėtų imtis visų reikiamų veiksmų, jei tokių yra.

Kaip išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savininkui priklausančių patalpų?
Kaip išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savininkui priklausančių patalpų?

Kaip išregistruoti juridinį asmenį

Juridinis asmuo yra žmogiškasis subjektas, kuris gali būti juridinio asmens savininkas. Juridinio asmens išregistravimas yra toks pat kaip ir įmonės išregistravimas, todėl taikomos tos pačios procedūros. Toliau pateikta informacija turėtų būti paimta iš Akcinių bendrovių įstatymo: – Bendrovės teisinė forma turi būti pakeista į kitą formą (korporaciją, partnerystę ir t. t.), nebent būtų pakeista ir buvusios bendrovės teisinė forma. Taip pat turi būti pakeistas adresas, telefono numeris ir kita identifikacinė informacija. – Naujos teisinės formos bendrovė turėtų būti įregistruota toje pačioje įstaigoje kaip ir buvusi bendrovė, o visi su buvusios bendrovės veikla susiję dokumentai turėtų būti išsaugoti. – Viešasis bendrovės registras turėtų būti pašalintas iš bendrovės patalpų, o naujosios bendrovės viešasis registras turėtų būti saugomas tose pačiose patalpose. – Visi buvusios bendrovės darbuotojai turi būti įspėti apie darbo sutarties nutraukimą per protingą laikotarpį ir jiems turi būti suteikta galimybė susirasti naują darbą. – Bendrovės pavadinimas, adresas, telefono numeris ir kita identifikuojanti informacija turėtų būti pašalinta iš viešojo registro. – Įmonė turėtų raštu pranešti mokesčių inspekcijai, kad ji išregistruojama. – Mokesčių inspekcijai užregistravus išregistravimą, bendrovė turėtų užantspauduoti viešąjį registrą ir užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie jo. – Bendrovė turėtų saugoti išregistravimo įrašą ir išregistravimo priežastį. – Bendrovė taip pat turėtų registruoti kiekvieną adreso, telefono numerio ir kitos identifikacinės informacijos pasikeitimą.

Kada bendrovė turėtų išregistruoti?

Jei bendrovė nebeegzistuoja ir nebūtų egzistavusi, jei nebūtų buvusi išregistruota, išregistruoti reikėtų kuo greičiau. Kuo anksčiau bus atliktas išregistravimas, tuo lengviau bus naujiesiems savininkams užbaigti perėmimą, nes neliks jokių popierinių pėdsakų. Jei įmonė egzistuoja neilgai ir po to susijungia su kita įmone, naujoji įmonė taip pat turėtų kuo greičiau išsiregistruoti. Kaip išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savininkui priklausančių patalpų? Taip bus užtikrinta, kad buvę senosios įmonės savininkai ir toliau negalės naudotis jokiomis buvusios įmonės teisėmis ir pareigomis. Jei įmonė egzistuoja ilgą laiką, o paskui nusprendžia nutraukti veiklą, išregistruoti ją reikėtų iš karto, kai tik pasikeičia įmonės veiklos pobūdis. Taip išvengsite rūpesčių ir išlaidų, susijusių su galimais teisminiais ginčais dėl po susijungimo toliau egzistavusių bendrovių teisinių formų skirtumų.

Kaip išregistruoti fizinį asmenį iš įmonės patalpų

Fizinis asmuo, kuris nesudaro juridinio asmens, neprivalo išsiregistruoti iš tų pačių patalpų, kuriose veikia bendrovė. Jei fizinis asmuo nebeturi ryšio su anksčiau tose pačiose patalpose veikusia įmone, patalpas reikėtų išregistruoti. Kaip išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savininkui priklausančių patalpų? Jei fizinis asmuo nebegyvena nuolat įmonės įrašuose nurodytu adresu, tuomet reikėtų taikyti tą pačią procedūrą kaip ir juridiniam asmeniui. Jei fizinis asmuo yra bendrovės atstovas, kuris negyvena tose pačiose patalpose kaip ir bendrovė, tuomet reikėtų laikytis tų pačių procedūrų kaip ir juridinio asmens atveju. Bendrovės direktoriai, vadovai ir darbuotojai, kurie nebėra susiję su bendrove, taip pat turėtų išsiregistruoti, jei to neįmanoma padaryti kaip fiziniam asmeniui.

Kokia informacija išbraukiama iš savininkų registro?

Iš savininkų registro turėtų būti pašalinta visa identifikuojanti informacija. Tai apima visą adresą, telefono numerį ir kitą su įmone susijusią identifikacinę informaciją, įskaitant savininko ir vadovo vardą ir pavardę. Jei savininkas yra fizinis asmuo, taip pat turėtų būti pašalintas visas jo vardas, pavardė ir pilietybė. Turėtų būti pašalinti visi duomenys, kurie nėra būtini teisingumo vykdymui.

Kiek laiko įmonės gali saugoti savo dokumentus po išregistravimo?

Pagal Suomijos įstatymus bendrovė gali būti išregistruota tik tuo atveju, jei ji veikė trumpiau nei vienerius metus. Įstatyme nenurodyta, koks turėtų būti šis laikotarpis. Jei bendrovė veikė ilgiau nei vienerius metus, ji privalo kreiptis į mokesčių inspekciją dėl oficialaus registracijos pažymėjimo išdavimo. Kaip išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savininkui priklausančių patalpų? Tokiais atvejais bendrovė turės pateikti išsamias finansines ataskaitas ir laikytis įprastų mokesčių apskaitos taisyklių. Jei bendrovė siekia gauti oficialų registracijos pažymėjimą, ji turėtų saugoti šiuos dokumentus mažiausiai dvejus metus nuo išregistravimo dienos. Po to jie turėtų būti sunaikinti.

Kaip išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savininkui priklausančių patalpų?

Kai tik įmonė išregistruojama iš savininkų registro, ji nebėra įmonė ir nebegali naudotis jokiomis teisėmis ir pareigomis, kurias galėjo turėti įmonė, atstovaujama konkrečios teisinės formos, turėtos išregistravimo metu. Tai apima, pavyzdžiui, teisę išleisti akcijas, obligacijas ar kitas investicijas. Kaip išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savininkui priklausančių patalpų? Bendrovės taip pat privalo saugoti išregistravimo ir išregistravimo priežasčių registrą, kuriame pateikiama tokia informacija kaip pavadinimas, adresas, telefono numeris, finansiniai duomenys ir verslo aprašymas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *