Pažyma antstoliams

Author:

Kas yra teismo antstolis ir koks jo vaidmuo teisingumo sistemoje?

Teismo antstoliai yra privalomi trečiųjų šalių tarpininkai teisingumo sistemoje. Jie nėra susiję su jokiais teismais ir negali priimti nepriklausomų sprendimų ar nuosprendžių. Vietoj to jie veikia kaip teismo atstovai, įgyvendindami jo politiką ir sprendimus. Vis dėlto, nors teismo antstoliai nėra teisėjai, jie atlieka labai svarbų vaidmenį Anglijos ir Velso teismų sistemose. Teismo antstoliai yra tarpininkai tarp teismų ir visuomenės narių, kuriems reikia vykdyti nuosprendžius. Jie yra ne teismo pareigūnai, turintys specialius įgaliojimus areštuoti asmenis ir patekti į privačią nuosavybę, kad apygardos teisėjų ar magistratų vardu išieškotų baudas. Šiame straipsnyje nagrinėjame, kas tiksliai yra antstoliai ir koks jų vaidmuo teisingumo sistemoje.

Kas yra antstolis?

Antstolis yra asmuo, kuris vykdo civilinės teisės įsakymus, pavyzdžiui, dėl kitai šaliai mokėtinų pinigų ar teismo įpareigojimo grąžinti turtą, arba areštuoja asmenis, kurie pažeidė nuosprendžio, priimto baudžiamojoje byloje, sąlygas. Jungtinėje Karalystėje antstoliai gali veikti tik teismų vardu. Teismo antstoliai nėra teisėjai ar advokatai ir negali teikti teisinių konsultacijų. Tačiau jie yra apmokyti vykdyti teismų įsakymus ir paprastai galės pasakyti, kaip buvo priimtas įsakymas ir kokių veiksmų turite imtis, kad jį įvykdytumėte. Skirtingose šalyse antstoliai vadinami skirtingai, todėl svarbu suprasti, ką šis terminas reiškia jūsų jurisdikcijoje. Asmuo, su kuriuo turite reikalų, gali būti vadinamas teisėsaugos pareigūnu, konstebliu, pareigūnu, o kai kuriose vietovėse – net šerifu ar maršalu. Nepriklausomai nuo terminologijos, jų vaidmuo yra tas pats: padėti jums suprasti įstatymus ir jų laikytis.

Pažyma antstoliams

Ką daro teismo antstolis?

Teismo antstoliai dirba teismuose ir atlieka svarbų vaidmenį baudžiamojo ir civilinio teisingumo sistemose. Jie atsakingi už nutarčių ir sprendimų vykdymą, išieško mokėtinus pinigus ir bendrauja su asmenimis, kurie pažeidė įstatymus. Teismo antstolio vaidmuo – ne priimti nuosprendį, o vykdyti teismo nurodymus. Baudžiamojo teisingumo sistemoje antstoliai yra atsakingi už teisėjų ir magistratų, priėmusių baudas, įsakymus dėl žalos atlyginimo ir kitas bausmes, nutarčių vykdymą. Civilinio teisingumo sistemoje antstoliai atsakingi už skolų išieškojimą, turto perėmimą ir teismo nutarčių, pavyzdžiui, draudimų, vykdymą. Teismo antstoliai taip pat padeda iškeldinti nuomininkus tais atvejais, kai nuomotojai turi pagrįstą priežastį nutraukti nuomos sutartį.

Kas gali tapti antstoliu?

Nėra nustatyto antstolio karjeros kelio. Tačiau šis darbas tinka daugeliui žmonių, ypač jei jums patinka idėja būti savarankiškai dirbančiu verslininku ir geriausiai sekasi dirbti savarankiškai laikantis griežtų terminų. Antstoliai paprastai yra žmonės, kurie gerai išmano įstatymus, yra etiški ir atsakingi bei gali gerai dirbti esant spaudimui. Šiam darbui dažnai reikia gebėti prisitaikyti prie labai greitai besikeičiančios aplinkos. Jei norite sėkmingai dirbti teismo antstoliu, turėsite labai gerai valdyti savo laiką, dirbti veikiamas spaudimo ir laikytis terminų.

Kokio išsilavinimo reikia norint tapti antstoliu?

Kadangi antstoliai yra teismų atstovai, jie turi būti apmokyti ir atestuoti teismuose. Jei norite tapti antstoliu, turite susirasti vietos teismą, kuris jus apmokys ir išduos antstolio pažymėjimą. Teismo antstoliai dažnai dirba savarankiškai, todėl turite būti motyvuotas ir gebėti pats valdyti savo darbo krūvį. Dauguma teismų nesiūlo darbo visą darbo dieną, todėl tapti antstoliu dažnai yra gera išeitis žmonėms, kurie nori būti patys sau viršininkai.

Pažyma antstoliams

Antstolių vaidmuo baudžiamosios justicijos sistemoje

Baudžiamųjų bylų teismai, nagrinėdami bylas su įstatymus pažeidusiais asmenimis, turi daug įvairių galimybių. Kai asmuo nuteisiamas už nusikalstamą veiką, teismas gali skirti daug įvairių bausmių. Tai gali būti baudos, viešieji darbai, laisvės atėmimo bausmė arba bausmės vykdymo atidėjimas. Kai kuriais atvejais teismai gali nuspręsti skirti ir papildomų įpareigojimų, pavyzdžiui, įpareigoti nuteistąjį sumokėti kompensaciją nukentėjusiajam. Jei nuteistasis nesilaiko bausmės sąlygų, teismai gali pasitelkti antstolius, kad užtikrintų nutarčių vykdymą. Teismo antstoliai yra atsakingi už teisėjų ir magistratų nutarčių, susijusių su pinigų mokėjimu ir turto grąžinimu, vykdymą.

Antstolių vaidmuo civilinės teisenos sistemoje

Civilinės teisenos sistemoje teismai yra atsakingi už privačių asmenų ginčų sprendimą. Kai žmonės nesutaria dėl sutarties, nuosavybės teisės į turtą arba skolos mokėjimo, jie gali kreiptis į teismą. Tuomet teismas priima sprendimą ir priima nutartis dėl ginčijamo klausimo. Jei asmuo, kuriam nurodyta ką nors sumokėti arba padaryti, nevykdo teismo sprendimo, teismas gali perduoti bylą antstoliui, kad šis vykdytų nurodymus. Teismo antstoliai yra atsakingi už teismų nutarčių vykdymą bylose, susijusiose su skolomis ir turto perėmimu. Vykdydami šiuos įsakymus, antstoliai užtikrina, kad asmenys ir įmonės vykdytų savo prievoles pagal įstatymus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *