Lietuviškos knygos istorijos etapai

Author:

Kokie knygos istorijos etapai yra patys svarbiausi?

Be jokios abejonės, pradėdami kalbėti apie knygos istoriją, negalime nepaminėti pirmosios Lietuviškos knygos. 2021-ųjų bibliotekų skaitomiausieji: kas labiausiai sudomino lankytojus? gali atskleisti neregėtas jos paslaptis. Kiekvienas mūsų šalies pilietis privalo žinoti, kad tai yra 1547 m. išleistas Martyno Mažvydo katekizmas. Be jokios abejonės, čia diktuojama lietuvių kalba yra kiek kitokia, nei mes ją pratę girdėti šiandien. Tačiau, tokia ji buvo anuomet ir tai yra tiesiog unikalu. Būtina pastebėti tai, kad būtent 2022 m. paauglių ir jaunimo pamėgtos knygos: nuo pasaulį aukštyn kojomis apverčiančių dramų iki šviesių meilės istorijų yra labai svarbūs. Gi, būtent dabar jai sueina 475 metų jubiliejus, o tai yra išskirtinė proga. Dėl šios priežasties, turime kuo pasidžiaugti ir kuo didžiuotis. Spausdinta lietuviška knyga yra vienas iš svarbiausių mūsų šalies istorijos įvykių. Dėl šios priežasties, apie tai labai daug kalbama mokykloje ne tik per lietuvių kalbos, tačiau ir istorijos pamokas. Verta prisiminti, kad M. Mažvydo gyvenimas tikrai nebuvo labai paprastas. Jame netrūko iššūkių ir kurioziškų nutikimų. Tačiau, visą tai netapo kliūtimi tapti istorijos dalimi. Be kita ko, knyga yra ne šiaip sau daiktas. Tai siejama su mūsų kalba ir kultūra. Dėl to, ne kartą buvo teigiama, kad pirmosios knygos spausdinimas yra naujas etapas lietuvių kalbai. Tai viena iš seniausių indoeuropiečių kultūros palikimų. Tad, ją turime branginti visomis savo išgalėmis. Būtina suvokti, kad tai padėti padaryti gali ne kas kitas, kaip tik knygos ir bibliofilija. Be jokios abejonės, Lietuvai vienas iš skaudžiausių etapų šiuo klausimu yra knygos draudimo metai. Po sukilimo prieš Rusijos imperiją, jis buvo įvestas 1863 m. Dėl šios priežasties, mėgautis knygomis buvo uždrausta visomis galimomis formomis. Buvo negalima jų nei skaityti, nei tuo labiau rašyti. Tačiau, ne kas kitas, kaip tik Lietuvos šviesuoliai padėjo visą tai išsaugoti net pačiais gūdžiausiais laikais.  Kūrėsi knygnešių grupės, kurios slapta gabeno knygas ir dalijo jas Lietuvos gyventojams. Be jokios abejonės, ši veikla buvo neteisėta ir sulaukdavo labai griežtų represijų. O tai tęsėsi iki 1904 m. Tačiau, šiandien knyga vėl yra laisva ir nepriklausoma. Smagu, kad net Lozorius knyga internetu yra perkamos taip gausiai. Miegamos ir tokios knygos kaip Triušio medžiotojas knyga, Smėlio žmogaus knyga, Dykumų gėlė knyga ir kitos. Tai reiškia, kad mūsų tauta tikrai nepamišo, kokia yra Košmaras knyga vertė ir nuopelnas. Apibendrinant galime teigti, kad Veidrodžių žmogaus knyga kelias iki dabarties laiko buvo labai sunkus. Tačiau, dėl to ji yra tik dar labiau branginama. Mylėkite Angeliškos akys knyga ir kitus įdomius veikalus jūs. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *