Prašymas dėl turto arešto panaikinimo

Author:

Prašymas dėl arešto panaikinimo

Tarkime, kad jūsų klientas turi žemės sklypą, kurį dėl mokesčių nemokėjimo areštavo mokesčių inspekcija arba areštavo kreditorius, pateikęs jūsų klientui nemokumo pareiškimą ir įtraukęs jo turtą į nemokumo problemų sprendimo procesą (angl. Insolvency Resolution Process, IRP) su reikalavimu. Jei dirbate su tokia byla, pirmiausia turite suprasti, kodėl ji areštuojama. Jei tai susiję su mokesčių nemokėjimu, geriausia būtų kreiptis į mokesčių institucijas su prašymu panaikinti areštą ir atkurti nuosavybės teises. Prašymas dėl turto arešto panaikinimo. Jūsų klientas turės sumokėti įsiskolinimą kartu su delspinigiais ir bauda, kad atgautų nuosavybės teisę. Jei jūsų kliento žemę areštavo kita šalis dėl to, kad ji buvo įtraukta į IRP turto sąrašą, tuomet šiuo metu galite nedaug ką padaryti, nes bet kokiam įsikišimui reikės kelių teismų, prižiūrinčių pertvarkymo procesą, leidimo.

Prašymas dėl turto arešto panaikinimo

Mokesčių areštų panaikinimas

Mokesčių areštas yra mechanizmas, kuriuo valstybė gali užtikrinti jai mokėtinus mokesčius. Mokesčių areštas – tai pranešimas, kuris pateikiamas dėl asmens, kuris yra skolingas mokesčius, turto. Tai yra tam tikros rūšies įkeitimas, kurį valstybė taiko tam tikram turtui, jei mokesčiai nesumokami. Jungtinėse Amerikos Valstijose valstijos turi teisę areštuoti turtą ir uždėti jam įkeitimo teisę už mokesčių nemokėjimą. Tai galioja ir federalinei vyriausybei, ir valstijų vyriausybėms. Kitose šalyse tokia tvarka gali skirtis. Tačiau tikslas tas pats: užtikrinti skolos sumokėjimą. Galite kreiptis į mokesčių instituciją, kad areštas būtų panaikintas. Turėsite pateikti įrodymų, kad skola grąžinta. Tai galima padaryti pateikiant prašymą panaikinti areštą. Jei jūsų klientas neseniai pardavė turtą, kuriam buvo taikomas areštas, galite prašyti, kad areštas būtų panaikintas gavus iš pardavimo gautas pajamas. Kai kuriais atvejais mokesčių institucijos gali panaikinti areštą nereikalaudamos jokių mokėjimų.

Ką daryti, jei dėl nemokumo reikia areštuoti turtą?

Yra du scenarijai, kai nemokumo procedūros metu reikės areštuoti turtą: Pirmasis atvejis – kai nėra aiškios turto nuosavybės teisės. Tokiu atveju nemokumo problemų sprendimo specialistas (angl. IRP) gali pateikti prašymą užtikrinti, kad turtas būtų parduotas, o gautos lėšos panaudotos nemokumo procedūrai apmokėti. Prašymas dėl turto arešto panaikinimo. Tai taikoma ir tais atvejais, kai neaiški turto, pavyzdžiui, inventoriaus ar akcijų, vertė. Antrasis atvejis – kai turtas laikomas neapsunkintu turtu ir gali būti lengvai likviduojamas. Tokiu atveju turtą galima parduoti ir taip gauti grynųjų pinigų, kuriuos galima panaudoti atsiskaityti su kreditoriais. Tai taikoma kilnojamajam turtui, pavyzdžiui, įrangai, atsargoms ir atsargoms.

Prašymas dėl turto arešto panaikinimo

Žingsnis po žingsnio, kaip panaikinti areštą

Toliau pateikiamas žingsnis po žingsnio vadovas, kaip panaikinti areštą turtui: – Nurodykite turtą, kuriam uždėtas areštas. – Pasitarkite su klientu ir išvardykite turtą, iš kurio galima apmokėti bankroto bylą. – Tada išsiaiškinkite, ar yra kitų šalių, kurios gali pretenduoti į šį turtą. – Kai nustatysite turtą, išsiųskite teismui raštą, kuriame prašysite panaikinti areštą. – Pateikite įrodymus, kuriais pagrindžiamas teiginys, kad turtas priklauso jūsų klientui. – Jei teismai nepriima jūsų prašymo, pabandykite derėtis su kitomis bankroto byloje dalyvaujančiomis šalimis. – Jei derybos nepavyksta, galite apskųsti sprendimą apeliacinei institucijai. – Galiausiai paprašykite savo kliento sumokėti įsiskolinimą už mokėtinus mokesčius ir baudas. Prašymas dėl turto arešto panaikinimo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *